13.06 Konferencja Equity Crowdfunding

„Centrum Gospodarki Społecznościowej ma zaszczyt zaprosić Państwa na

1. Polsko-Niemiecką konferencję

„Innowacje w finansowaniu MMŚP”,

Temat specjalny: EQUITY CROWDFUNDING

Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2014 roku, o godz. 9.30, w sali notowań, II piętro budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy ulicy Książęcej 4.

8.30  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.30  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

Janusz Piechociński, Minister Gospodarki (TBC)
Adam Maciejewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9.45   FUNDUSZE EUROPEJSKIE W PERSPEKTYWIE 2014-2020

10.00  OFERTA FINANSOWANIA MMŚP 

10.15  PANEL 1: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MMŚP W PERSPEKTYWIE 2014+ – CO, DLA KOGO I KIEDY?

Jarosław Przyborowski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Tomasz Kierzkowski, Bank PEKAO S.A.
Bożena Lublińska-Kasprzak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (TBC)
Edward Tomasz Połaski, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Marek Wołos, Dom Maklerski TMS Brokers

Z jakich źródeł polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą pozyskać kapitał obecnie? Czego spodziewać się po nowej perspektywie finansowania ze środków europejskich? Jakie bariery w dostępie do kapitału występują na europejskim rynku kapitałowym i jak można im przeciwdziałać? Na te i inne tematy będą dyskutować przedstawiciele administracji, sektora bankowego oraz publicznego i prywatnego rynku kapitałowego podczas pierwszego panelu.

11.15  SPOŁECZNOŚCIOWE MODELE FINANSOWANIA

Karol Król, Centrum Gospodarki Społecznościowej/Crowdfunding.pl Sp. z o. o.

12.00 PRZERWA KAWOWA

12.30 CROWDFUNDING LANDSCAPE IN EUROPE
Oliver Gajda, European Crowdfunding Network
Jakie jest stadium rozwoju crowdfundingu w Europie? Czy crowdfunding może uzupełnić gamę źródeł kapitału i zwiększyć dostęp do finansowania? Jakie są bariery, ryzyka i szanse? (prezentacja tłumaczona konsekutywnie z języka niemieckiego)

13.10 GLOBAL CROWDFUNDING PLATFORM
Konrad Lauten, IndieGoGo.com Germany
Indiegogo.com to jeden z największych na świecie portali nieudziałowego finansowania społecznościowego – ponad 100 000 projektów i ponad 100 mln USD pozyskanego kapitału.
O obserwacjach, wynikach, dobrych praktykach opowie przedstawiciel niemieckiego oddziału platformy. (prezentacja tłumaczona konsekutywnie z języka niemieckiego)

13.40 EQUITY CROWDFUNDING W WIELKIEJ BRYTANII I POLSCE
Darren Westlake, Crowdcube.com
Największy portal equity crowdfunding w Europie crowdcube.com umożliwił 121 firmom pozyskanie ponad 25 milionów funtów. Aktualnie rozszerza swoją działalność o rynek polski (prezentacja będzie prowadzona w języku angielskim).

14.15 LUNCH & NETWORKING

15.30 PANEL 2: INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP: EQUITY CROWDFUNDING

Mirosław Kachniewski, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Karol Król, Centrum Gospodarki Społecznościowej
Przedstawiciel, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Radosław Ziętek, Crowdcube Polska
Ilona Pieczyńska-Czerny, Komisja Nadzoru Finansowego (TBC)
Przedstawiciel, portal equity crowdfunding

Poszukiwanie nowych, efektywnych źródeł finansowania MMŚP. W jakim kierunku należy rozwijać polski rynek kapitałowy? Equity crowdfunding – korzyści, bariery, szanse. Jak firmy mogą korzystać z nowych form finansowania i gdzie jest ich miejsce na rynku kapitałowym. Jakie typy projektów można w ten sposób sfinansować (kulturalne, społeczne, biznesowe, komercjalizacja, PPP, inwestycje transgraniczne)? W jaki sposób można zaimplementować mechanizmy koinwestycyjne w Polsce i jak zapewnić bezpieczeństwo transakcji?

17.00 PODSUMOWANIE I UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY, OBOWIĄZUJE REJESTRACJA

Podczas konferencji chcemy doprowadzić do odpowiedzi na cztery kluczowe pytania:

1) Jakie są możliwości pozyskania finansowania przez MMŚP i NGO w perspektywie 2014+ (fundusze europejskie, środki publiczne, wsparcie eksportu, VC/PE, nowe produkty finansowe jak odwrócony faktoring itp.)?
2) Jakie przeszkody w dostępie do kapitału występują na rynku polskim, niemieckim i europejskim? Co powinno zostać zmienione, by przedsiębiorcy mogli pozyskać kapitał? Na jakich warunkach polskie i niemieckie firmy mogą współpracować lub skutecznie konkurować na obu rynkach?
3) W jaki sposób przedsiębiorcy mogą wykorzystywać innowacyjne źródła finansowania fazy wejścia na rynek oraz fazy wzrostu? Przykłady, dobre praktyki, stanowisko Komisji Europejskiej oraz prezentacja wizji rozwoju rynku kapitałowego. (min. crowdsourcing, crowdfunding, crowdinvesting, social trading, impact investing, social lending).
4) W jaki sposób połączyć nowe mechanizmy finansowania z tradycyjnymi, aby osiągnąć jak największe korzyści?

Więcej informacji: CGS.org.pl”