Nagrody dla dziennikarzy „CrowdJournalist”

Podczas konferencji „Crowdfunding w Polsce 2012” zostaną wręczone nagrody „CrowdJournalist”. W wielu mediach opisano tematykę finansowania społecznościowego, ale tylko nieliczni dziennikarze postanowili dobrze przygotować się do opracowania własnych materiałów i w obiektywny sposób przedstawić to zagadnienie czytelnikom.

Redakcja Crowdfunding.pl chce nagrodzić tych, którzy przyczynili się do wzrostu świadomości i możliwości jakie daje finansowanie społecznościowe inicjatorom przedsięwzięć biznesowych, społecznych i kulturalnych. Nagroda „CrowdJournalist” nie ma być ukłonem w kierunku osób, które ukazały crowdfunding w pozytywnym świetle, ale faktycznym docenieniem rzetelnej pracy dziennikarskiej, zakładającej także wskazanie ryzyk i wyzwań.

Pod adresem konferencja@crowdfunding.pl można zgłaszać propozycje tekstów lub/i dziennikarzy, którzy Państwa zdaniem przyczynili się do popularyzacji finansowania społecznościowego poprzez obiektywizm i rzetelność napisanych materiałów.