Networking podczas konferencji Crowdfunding w Polsce 2012

Jednym z celów konferencji „Crowdfunding w Polsce 2012” jest integracja osób kreujących ten rynek z interesariuszami jego rozwoju. Konferencja ma dać szczegółowy obraz obecnego stanu, ale też rozpocząć publiczną, merytoryczną dyskusję nad szansami, wyzwaniami i ryzykami jakie wiążą się z crowdfundingiem. Wszystko po to, by wyznaczyć kierunki dalszych prac i nawiąząć współpracę z ciekawymi partnerami.

Wśród uczestników konferencji, którzy potwierdzili udział odpowiadając na zaproszenie lub kupując bilety są min.:
– przedstawiciele administracji rządowej i instytucji państwowych, w tym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
– przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym fundacji kultury, organizacji zrzeszających fundraiserów, organizacji studenckich;
– reprezentanci rynku kapitałowego w tym funduszy inwestycyjnych, sieci aniołów biznesu (min. Gildia Aniołów Biznesu, Kobieca Sieć Aniołów Biznesu, Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja, Smart Capital Investors Club), inwestorzy prywatni;
– przedstawiciele portali finansowania społecznościowego i pożyczek społecznościowych, a także wirtualnych kantorów;
– pracownicy sektora bankowego;
– przedstawiciele agencji marketingowych i interaktywnych;
– pomysłodawcy ciekawych przedsięwzięć, szukający kapitału;
– reprezentanci szeroko rozumianej branży filmowej – reżyserowie, studia filmowe, aktorzy;
– blogerzy;
– dziennikarze;
– przedstawiciele sektora telemedycyny;
– i wielu innych!

Zachęcamy do kupna biletu i udziału w konferencji! W jej trakcie wyróżnione na identyfikatorach osoby, będą ułatwiały odszukanie osób, z którymi uczestnicy będą chcieli nawiązać relacje.

Do zobaczenia 12.12.2012!