Paneliści w debacie finałowej

Z radością prezentujemy uczestników debaty, która zakończy konferencję “Crowdfunding w Polsce 2012″. Jej celem jest ocena stanu rozwoju finansowania społecznościowego w Polsce oraz dyskusja nad szansami i kierunkami jego rozwoju w przyszłości. Paneliści reprezentują różne grupy zainteresowane tematyką crowdfundingu:

  • portal finansowania społęcznościowego,
  • sektor organizacji pozarzadowych,
  • rynek kapitałowy,
  • instytucje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
  • administrację rządową.

To ważne, żeby wymienić poglądy, dostrzegane szanse i zagrożenia oraz spróbować wytworzyć wizję rozwoju crowdfundingu w Polsce. Porównanie tych kilku perspektyw jest istotne i z dużą satysfakcją prezentujemy uczestników debaty, z niecierpliwością jej oczekując.

Konferencja “Crowdfunding w Polsce 2012″ to ważne wydarzenie, podczas którego poruszone zostaną praktyczne aspekty stosowania finansowania społecznościowego jako mechanizmu pozyskiwania kapitału na realizację przedsięwzięć biznesowych, kulturalnych i społecznych.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa i możliwie szybkiego zakupu biletów za pośrednictwem beesfund.com. Pełna agenda zostanie opublikowana w dniu jutrzejszym.