Arkadiusz Regiec

Prezes pierwszego w Polsce portalu crowdfundingu udziałowego beesfund.com i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu.

Podczas konferencji przedstawi szanse jakie wiążą się ze stosowaniem crowdfundingu udziałowego jako źródła kapitału. Opowie o projekcie „Beesfund.com w Twoich rękach” w ramach którego sprzedał 5% spółki Beesfund S.A. internautom.